چهارشنبه سوری

جشن چهارشنبه سوری

آخرین چهارشنبه ی هر سال جشن چهارشنبه سوری که به معنای چهارشنبه ی جشن یا چهارشنبه ی شادی است در سراسر ایران برگزار می شود، این جشن به جای مانده از دوران زرتشت است و جشنی برای شادی کردن، دور کردن پلیدی ها و غم ها، کمک به دیگران و اتحاد و همبستگی است و ...

ادامه مطلب