دوربین کشف حجاب

مقابل دوربین های کشف حجاب چطور شناسایی نشویم؟

چند روزی است بحث شناسایی افراد بد حجاب با دوربین های امنیتی و ارسال پیامک به آنها در فضای مجازی به صورت گسترده ای مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و این شیوه ی کار موافقان و مخالف بسیاری دارد. این نوع شیوه های شناسایی تکنولوژی جدیدی ندارد ولی تکنولوژی...

ادامه مطلب