جمعیت نیشابور

جمعیت نیشابور

شهرستان نیشابور یکی از شهرهای بزرگ ایران است و همواره یکی از شهرهایی بوده که پذیرای افرادی است که از شهرهای دیگر برای مقاصد گوناگون به این شهر مهاجرت می کنند. اما سیر صعودی جمعیت نیشابور هیچ گاه بدون مشکل نبوده و در این مقاله قصد داریم به بخش هایی از...

ادامه مطلب

مرکز استان جدید

مرکز استان جدید

در این مقاله قصد داریم مقایسه ای بین سه شهر انجام دهیم که میخواهند از استان خراسان رضوی جدا شوند و هریک استانی مستقل از خراسان رضوی ایجاد کنند ، شهرستان نیشابور بزرگ خواستار جدایی و استقلال و مرکز استان خراسان مرکزی است ، شهرستان سبزوار خواستار استقل...

ادامه مطلب

خراسان مرکزی به محوریت نیشابور

نیشابور مرکز استان خراسان مرکزی

استان خراسان مرکزی سالیانی است که از طرف مردمان خراسان به دولت پیشنهاد می شود چرا که به خاطر جمعیت و فشردگی شهرهای خراسان رضوی اجحاف های بسیاری از سمت مشهد به شهرهای این استان می شود، توزیع نادرست بودجه ، عدم استقلال ارگان های شهرهای مختلف و ... که ب...

ادامه مطلب