هر سین هفت سین نماد چیست

هر سین هفت سین نماد چیست؟

عید نوروز نمادی است از آشتی انسان و طبیعت و جهان و زندگی انسان به موازات زندگی طبیعت و در کلیه رسم و رسوم عید نوروز انسان از طبیعت استفاده می کند و رسوم بسیار زیبایی برای آشتی با طبیعت دارد و قبل از آشتی با طبیعت پلیدی ها را در چهارشنبه سوری و زشتی ه...

ادامه مطلب

سفره هفت سین چیست

سفره هفت سین چیست؟

چیدن سفره ای برای پیشواز از سال جدید و جشن عید نوروز رسمی است که از گذشتگان برای ما به ارث رسیده است و مردم برخی کشورها مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان و... برای پیشواز سال نو سفره ای متشکل از هفت سین به همراه برخی لوازم دیگر می...

ادامه مطلب

عید نوروز

همه چیز درباره عید نوروز

عید نوروز یکی از معدود جشن های پارسیان است که از گذشته ی دور به ما به ارث رسیده و در حال حاضر نابود نشده و از جمله معدود جشن هایی است که پابرجا مانده و همواره باید سعی در آن داشته باشیم اندک تاریخ باقی مانده پارسیان را زنده نگه داریم و نگذاریم فرهنگ ...

ادامه مطلب