هر سین هفت سین نماد چیست

هر سین هفت سین نماد چیست؟

عید نوروز نمادی است از آشتی انسان و طبیعت و جهان و زندگی انسان به موازات زندگی طبیعت و در کلیه رسم و رسوم عید نوروز انسان از طبیعت استفاده می کند و رسوم بسیار زیبایی برای آشتی با طبیعت دارد و قبل از آشتی با طبیعت پلیدی ها را در چهارشنبه سوری و زشتی ه...

ادامه مطلب