پروفسور حسین صادقی تک کارت نیشابور

پروفسور حسین صادقی

پروفسور حسین صادقی یکی از نیشابوریان شناخته شده در سطح جهان است، ایشان متولد شهرستان نیشابور و شهر چکنه می باشد و یکی از جراحان قلب و عروق موفق بودند که توانستند با ابداع روش های نویین و تکنیک های جدید جراحی آوازه ی خود را جهانی کنند و در مدت انجام ک...

ادامه مطلب