دیدنی های نیشابور - تاریخی

نیشابور گردی – بخش اول ( تاریخی )

شهرستان نیشابور دومین شهر بزرگ گردشگری خراسان رضوی و اولین شهر گردشگری تاریخی در این استان به شمار می رود و در صورت مستقل شدن و تشکیل استان خراسان مرکزی این شهر به عنوان مرکز استان خراسان مرکزی بی شک می تواند از تمام پتانسیل های گردشگری نیشابور استفا...

ادامه مطلب

خراسان مرکزی به محوریت نیشابور

نیشابور مرکز استان خراسان مرکزی

استان خراسان مرکزی سالیانی است که از طرف مردمان خراسان به دولت پیشنهاد می شود چرا که به خاطر جمعیت و فشردگی شهرهای خراسان رضوی اجحاف های بسیاری از سمت مشهد به شهرهای این استان می شود، توزیع نادرست بودجه ، عدم استقلال ارگان های شهرهای مختلف و ... که ب...

ادامه مطلب

باغ و عمارت امین الاسلامی نیشابور

باغ امین الاسلامی نیشابور

عمارت و باغ امین اسلامی یکی از آثار تاریخی شهر نیشابور و از نقاط هویتی و دارای ظرفیت گردشگری این شهر می‌باشد. این مکان مربوط به دوره پهلوی دوم است و در نیشابور، خیابان امام (پهلوی سابق)، روبروی باغ ملی نیشابور واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸...

ادامه مطلب