مجتمع های خدمات پزشکی و کلینیک ها و دکترهای گرامی در صورت تمایل به همکاری با ما می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا بخش بازاریابی کار شما بدون پرداخت هزینه ی تبلیغات به ما سپرده شود

در صورت باز نشدن فرم می توانید با شماره ۰۹۳۳۳۱۰۷۵۰۰ تماس حاصل فرمایید

همکاری مجتمع