وب سایت تک کارت

گواهی می دهد تمامی اطلاعات شما که بر روی سایت  و برای خرید ذخیره می شود تنها در اختیار وب سایت می باشد و اطلاعات پرداختی شما نظیر شماره ی کارت و رمز ها و … به هیچ عنوان در سایت ذخیره نمی گردد و در درگاه امن بانکی است.

بخش دریافت نوبت

کلیه اطلاعات شما در وبسایت تک کارت محفوظ است و فقط بخش های ضروری برای دریافت نوبت در اختیار مراکز خدماتی قرار می گیرد. هر مرکز اطلاعات متفاوتی نیاز دارد اما غالبا نام و نام خانوادگی و شماره تماس شماست که به مراکز ارائه می گردد تا با شما تماس بگیرند و برای دریافت نوبت با شما هماهنگ کنند.

بخش بازاریابی

اطلاعات بخش بازاریابی به هیچ عنوان به هیچ کسی داده نمی شود و حتی لیست اسم بازاریاب ها نیز نزد ما محفوظ است و هیچ شرکت و گروه و شخص دیگری به جز ما به آنها دسترسی ندارد.

بخش همکاری مراکز خدماتی

برخی از اطلاعات به صورت محرمانه است نظیر شماره خصوصی شما اما برخی اطلاعات دیگر در اختیار مشتریان قرار می گیرد و روی سایت قرار می گیرد. اطلاعاتی که نمایش داده می شوند نظیر نام مرکز، خدمات ارائه شده و توضیحاتی در مورد مرکز می باشند.

بخش ارسال مقاله:

اطلاعات این بخش شامل دو دسته هستند ، شماره تماس و اطلاعات شخصی شما که محفوظ می مانند و منتشر نمی شوند. بخش دوم نام و نام خانوادگی و اطلاعات مربوط به مقاله ی شماست که برای دریافت نظرات مردم در سایت و شبکه های اجتماعی منتشر می گردد.

با تشکر ، مدیریت وبسایت تک کارت