کنترل ذهن

کنترل ذهن

ذهن انسان به تنهایی موجودی است که درون شما قرار دارد و بدن شما را کاملا تحت سلطه قرار داده است. دقت کردید وقتی از مریضی می ترسید و در ذهن خود آن مریضی را بزرگ می کنید دیر یا زود دچار آن مریضی می شوید اما اگر در ذهن خود همان بیماری را کوچک جلوه دهید و...

ادامه مطلب