جمعیت نیشابور

جمعیت نیشابور

شهرستان نیشابور یکی از شهرهای بزرگ ایران است و همواره یکی از شهرهایی بوده که پذیرای افرادی است که از شهرهای دیگر برای مقاصد گوناگون به این شهر مهاجرت می کنند. اما سیر صعودی جمعیت نیشابور هیچ گاه بدون مشکل نبوده و در این مقاله قصد داریم به بخش هایی از...

ادامه مطلب