خط فقر در ایران

بیست درصد مردم در فقر مطلق هستند

بهروز محبی نجم‌ آبادی، نماینده مجلس می‌گوید در حالی که نزدیک به «۲۰ میلیون نفر» در ایران «دچار فقر مطلق هستند»، خانوارهای توانمندی داریم که « تراکنش مالی آن‌ ها بیش از یک و نیم میلیارد تومان است».این نماینده مجلس در عین حال دلیل فقر مطلق را رشد اقتصا...

ادامه مطلب