سایر نقاط گردشگری نیشابور

نیشابور گردی – بخش چهارم ( سایر)

در بخش گردشگری نیشابور همانطور که در پست های قبل اشاره کردیم دسته بندی های مختلفی قرار دارند اما بخش هایی هستند که در دسته بندی های تاریخی ، مذهبی ، طبیعتگردی قرار نمی گیرند.در این پست نگاهی به سایر بخش های گردشگری نیشابور انداختیم و می توانید گوشه ه...

ادامه مطلب