از ایده تا اجرا

از ایده تا اجرا – صفر تا صد

ذهن انسان ایده پرداز و بسیار خلاق است و شیوه ی پرورش ذهن انسان از کودکی بسیار مهم است که بتواند انسان را به سمتی ببرد که قدرت ایده پردازی قوی و همینطور پرورش دادن ایده و مهم تر از آن نظارت و اجرای ایده را داشته باشد. در گذشته این بحث ها زیاد جدی گرفت...

ادامه مطلب