هوش مصنوعی You.com

هوش مصنوعی You.com

جستجو گر you.com به مانند تمام موتورهای جستجوگر اطلاعات خود را از سطح اینترنت جمع می کند با این تفاوت که به هوش مصنوعی مجهز شده و می تواند پاسخگوی سوالات شما باشد به مانند ChatGPT اما تفاوت این هوش مصنوعی با ChatGPT در این است که اطلاعات بسیار به روز...

ادامه مطلب