کلیدهای میانبر ویندوز

کلیدهای میانبر ویندوز

کلید های میانبر نقش به سزایی در بالا بردن سرعت کارها دارند، می توانید به جای چندین کلیک با نگه داشتن دو یا سه دکمه کاری را که می خواهید سریعتر انجام دهید. کلیدهای میانبر در هر برنامه ای متفاوت هستند ولی برخی کلیدها در تمام برنامه ها یکسان هستند مانند...

ادامه مطلب