نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

افت بارش برف و باران به خاطر سیکل ترکیبی

سیکل ترکیبی نیشابور مدتهاست مورد بحث و جدل هست و اینکه این سیکل ترکیبی در محلی قرار گرفته که بادهای ورودی به شهر را گرم می کند و جلو بارش باران و برف را می گیرد. این که سیکل ترکیبی در جای نادرست قرار گرفته نظری است که خیلی از کارشناسان گفته اند و حتی...

ادامه مطلب