وایرال

داستان ضرب المثل کفگیرش به ته دیگ خورده

کفگیرش به ته دیگ خورده

ضرب المثل کفگیرش به ته دیگ خورده در روزگار امروز سه کاربرد دارد، کاربرد اولش مانند گذشته هاست و زمانی که این ضرب المثل رواج یافت که در ادامه در سایت تک کارت برایتان بازگو می کنیم. کاربرد دوم برای شخصی است که دیر رسیده و به کاری که برایش آمده بود رسیدگی نمی شود و این اصطلاح را برای این به کار می برند که بفهمانند دیر رسیده است و زمان تمام شده است. کاربرد سوم نیز برای اشخاصی است که در گذشته قدرتمند یا ثروتمند بوده اند اما در حال حاضر توانایی قدیم را ندارند و روند منفی طی کرده اند و این ضرب المثل را استفاده می کنند تا بفهمانند چیزی از گذشته ی آنها نمانده و دیگران توقعی از آنها نداشته باشند.

ابتدا باید بگویم:

همیشه برای درست کردن نذری برای تعداد زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می شود و همینطور از قاشق های بزرگی به نام کفگیر یا ملاقه استفاده می شود تا بتوان راحت تر نذری را در ظرف کشید.


داستان مربوط به چه زمانی است؟

داستان ضرب المثل کفگیرش به ته دیگ خورده برای زمانی است که برنج درست می کنند و از کفگیر استفاده می کنند چرا که زمانی که نذری مایع می پزند، مایعات مانند آش باعث می شود ملاقه صدای زیادی تولید نکد و برای غذاهایی است که با کفگیر به کشیده می شوند.


حالا داستان ضرب المثل کفگیرش به ته دیگ خورده چیست؟

در قدیم و همینطور امروز مردم برای دریافت نذری صف می کشند و از آنجایی که جنس کفگیر و دیگ فلزی است زمانی که به هم می خورند صدا می دهند. شخصی که نذری می دهد هنگامی که به آخر محتویات میرسد برای جمع کردن تمام محتویات داخل دیگ در یکجا و کشیدن آنها دائم مجبور است کفگیر را روی دیگ بکشد که تولید صدایی بلند می کند و زمانی که این صدا پشت سر هم تکرار می شد مردمی که جلو صف بودند متوجه می شدند که نذری در حال تمام شدن است و برای اطلاع دادن به دیگران که در ته صف ایستاده بودند و امکان داشت نذری به آنها نرسد از واژه ی “کفگیرش به ته دیگ خورده” استفاده می کردند.
این واژه کم کم به ضرب المثل تبدیل شد و وقتی کسی از کسانی که برای گرفتن نذری رفته بودند می پرسید نذری گرفتید؟ می گفتند از شانس بد ما کفگیرش به ته دیگ خورد که منظور این بود که غذا تمام شد و به ما نرسید.

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *